Política de privacidade

ARTECALAVERA con domicilio fiscal en RÚA SAN ANTONIÑO, 79, 36002, PONTEVEDRA, PONTEVEDRA, C.I.F B94142999, de agora en adiante, a EMPRESA. Actualizado a 06/05/2024.

A súa privacidade é importante para a EMPRESA. Esta afirmación revela as prácticas de protección de datos persoais nas páxinas web da EMPRESA, incluíndo o tipo de información que se extrae, a súa utilización e con quen se comparte. De acordo coa normativa vixente de seguridade de datos persoais, infórmase de que a información que vostede poida facilitar á EMPRESA permanecerá na nosa base de datos de contactos coa futura funcionalidade de comunicarlle as diferentes ofertas e/ou servizos que lle poidan ser de interese, agás que vostede nos indique o contrario.

Xeralmente, poderá visitar a EMPRESA na rede sen identificarse e sen revelar ningunha información confidencial. Non obstante, en algunhas ocasións, pódéselle requerir algún tipo de dato de carácter persoal. Vostede poderá elixir facilitar a información que poida ser necesaria para poder comunicarse, procesar unha orde, ofrecer unha subscrición, etc. A intención é que coñeza cómo se utiliza dita información e que poida acceder a esta política de privacidade mediante un enlace accesible desde onde se lle solicite e desde as opcións do menú.

Vostede ten dereito a acceder á información que facilitou, rectificala no caso de ser errónea e cancelala. Por iso, rógase que comunique por escrito á EMPRESA, ou por correo electrónico co seu nome, apelidos e dirección. A EMPRESA garante a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial destes datos.

Queremos protexer a calidade e a integridade dos seus datos persoais. Por iso, aplicáronse técnicas e medidas organizativas apropiadas. Facerase un esforzo por responder de forma oportuna ás súas peticións para corrixir imprecisións na súa información persoal. Para iso, necesítase que devolva a mensaxe que conteña as citadas imprecisións ao remitente cos detalles da corrección solicitada.

En certas ocasións, pódese almacenar información anónima de visitas para axudar a ofrecer un mellor servizo mediante a utilización de diversas tecnoloxías, entre elas as chamadas ‘cookies’. A web da EMPRESA inclúe un aviso de cookies que será necesario aceptar ou ben cancelar, dependendo da súa vontade.

A EMPRESA pode colaborar con certas empresas que axudan a promocionar servizos e produtos. Estas entidades poden almacenar e utilizar información anónima dos visitantes con tal fin.

A EMPRESA pode presentar un URL que levará ao visitante a unha web personalizada. Este tipo de ligazón é facilmente identificable e, mediante un clic no mesmo, vostede autoriza a gardar información sobre as súas sesións, de forma que sexa posible ofrecerlle información que responda aos seus intereses. Se non desexa este uso, simplemente non faga clic nestas ligazóns ou URLs.